Ana Səhifə | Yarıdım
dəyişdirmə  Azerbaycan | Russian | NIV | KJV | NASB
Başqa kitablar  Azerbaycan | Russian | NIV | KJV | NASB
   
  irəli  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  . . . 21   qeri  
  -1   [font9]   +1  
YƏHYANIN 4 [Azerbaycan:NIV]   
 
 1. Fariseylər İsanın Özünə Yəhyadan daha çox şagird toplayıb vəftiz etdiyi barədə eşitdilər;
 2. əslində İsanın Özü deyil, şagirdləri vəftiz edirdi.
 3. İsa bundan xəbər tutan kimi Yəhudeyanı tərk edib Qalileyaya qayıtdı.
 4. Onun yolu Samariyadan keçirdi.
 5. O, Yaqubun öz oğlu Yusifə verdiyi torpağa yaxın olan Samariyanın Sixar adlanan şəhərinə gəldi.
 1. The Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John,
 2. although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples.
 3. When the Lord learned of this, he left Judea and went back once more to Galilee.
 4. Now he had to go through Samaria.
 5. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph.
 
 
 1. Yaqubun quyusu orada idi. Yol İsanı yorduğu üçün quyunun yanında oturdu. Altıncı saat radələri idi.
 2. Samariyalı bir qadın quyudan su çəkməyə gəldi. İsa ona «Mənə su ver, içim» dedi.
 3. Çünki şagirdləri yemək almaq üçün şəhərə getmişdi.
 4. Samariyalı qadın Ona dedi: «Sən bir Yəhudisən, mənsə Samariyalı bir qadın. Sən necə məndən su istəyə bilərsən?» Çünki Yəhudilər Samariyalılarla ünsiyyət etmir.
 5. İsa ona cavab verdi: «Əgər sən Allahın bəxşişini və “Mənə su ver, içim” deyənin Kim olduğunu bilsəydin, özün Ondan su istəyərdin, O da sənə həyat suyu verərdi».
 1. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the sixth hour.
 2. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?"
 3. (His disciples had gone into the town to buy food.)
 4. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" (For Jews do not associate with Samaritans.)
 5. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water."
 
 
 1. Qadın Ona dedi: «Ağa, su çəkmək üçün bir qabın yox, quyu da dərindir. Bəs o həyat suyunu haradan götürəcəksən?
 2. Məgər Sən bu quyunu bizə verən, oğulları və mal-qarası ilə buradan su içən atamız Yaqubdan da üstünsən?»
 3. İsa ona cavab verdi: «Bu sudan içən hər kəs yenə susayar,
 4. amma Mənim ona verəcəyim sudan kim içsə, heç vaxt susamaz. Lakin ona verəcəyim su onun daxilində əbədi həyat verən bir su qaynağına çevriləcək».
 5. Qadın Ona dedi: «Ağa, bu suyu mənə ver ki, mən heç vaxt susamayım və su çəkmək üçün buraya gəlməyim».
 1. "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water?
 2. Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds?"
 3. Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again,
 4. but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life."
 5. The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water."
 
 
 1. İsa qadına «get ərini çağır və buraya gəl» dedi.
 2. Qadın da Ona «ərim yoxdur» söylədi. İsa ona dedi: «“Ərim yoxdur” deməklə düz söylədin,
 3. çünki beş kişin olub, indi səninlə yaşayan da ərin deyil, sən bunu düz söylədin».
 4. Qadın Ona dedi: «Ağa, görürəm ki, Sən peyğəmbərsən.
 5. Bizim ata-babalarımız bu dağda ibadət edirdi, amma siz deyirsiniz ki, ibadət etmək üçün lazımi yer Yerusəlimdədir».
 1. He told her, "Go, call your husband and come back."
 2. "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband.
 3. The fact is, you have had five husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true."
 4. "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet.
 5. Our fathers worshiped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem."
 
 
 1. İsa ona dedi: «Ey qadın, Mənə inan, artıq o zaman yetişir ki, Ataya nə bu dağda, nə də Yerusəlimdə ibadət edəcəksiniz.
 2. Siz bilmədiyinizə ibadət edirsiniz, bizsə bildiyimizə ibadət edirik, çünki xilas Yəhudilərdəndir.
 3. Amma o zaman gəlir və artıq gəlib ki, həqiqi ibadət edənlər Ataya ruhda və həqiqətdə ibadət etsin. Ata da Özünə belə ibadət edənlər axtarır.
 4. Allah ruhdur və Ona ibadət edənlər ruhda və həqiqətdə ibadət etməlidir».
 5. Qadın Ona dedi: «Bilirəm ki, “Məsih” deyilən məsh olunmuş Şəxs gələcək və gələndə bizə hər şeyi bildirəcək».
 1. Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem.
 2. You Samaritans worship what you do not know; we worship what we do know, for salvation is from the Jews.
 3. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks.
 4. God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth."
 5. The woman said, "I know that Messiah" (called Christ) "is coming. When he comes, he will explain everything to us."
 
 
 1. İsa ona dedi: «Səninlə danışan Odur, O Mənəm».
 2. Bu arada İsanın şagirdləri gəldilər və Onun bir qadınla söhbət etməsinə heyrətləndilər, ancaq heç biri «Nə istəyirsən?» yaxud «Niyə o qadınla danışırsan?» demədi.
 3. Bu zaman qadın səhəngini yerə qoydu və şəhərə gedib adamlara dedi:
 4. «Gəlin, etdiyim bütün əməlləri mənə söyləyən Adamı görün. Bəlkə elə Məsih Odur?»
 5. Adamlar da şəhərdən çıxıb İsanın yanına gəldilər.
 1. Then Jesus declared, "I who speak to you am he."
 2. Just then his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. But no one asked, "What do you want?" or "Why are you talking with her?"
 3. Then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people,
 4. "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ?"
 5. They came out of the town and made their way toward him.
 
 
 1. Bu arada şagirdlər «Rabbi, yemək ye» deyə Ondan xahiş etdilər.
 2. Lakin İsa onlara dedi: «Məndə elə yemək var ki, siz ondan xəbərsizsiniz».
 3. Onda şagirdlər «Görəsən kimsə Ona yemək gətirdimi?» deyə bir-birindən soruşdular.
 4. İsa onlara dedi: «Mənim yeməyim Məni Göndərənin iradəsini yerinə yetirmək, Onun işini tamamlamaqdır.
 5. Siz “biçinə dörd ay qalıb” demirsinizmi? Budur, Mən sizə deyirəm: başınızı qaldırıb tarlalara baxın; məhsul bar verib, biçilməyə hazırdır.
 1. Meanwhile his disciples urged him, "Rabbi, eat something."
 2. But he said to them, "I have food to eat that you know nothing about."
 3. Then his disciples said to each other, "Could someone have brought him food?"
 4. "My food," said Jesus, "is to do the will of him who sent me and to finish his work.
 5. Do you not say, 'Four months more and then the harvest'? I tell you, open your eyes and look at the fields! They are ripe for harvest.
 
 
 1. Əkən də, biçən də birlikdə sevinsin deyə indi biçinçi zəhmət haqqı alır və əbədi həyat üçün məhsul toplayır.
 2. Bu işlə bağlı “biri əkər, biri biçər” ifadəsi doğru deyilib.
 3. Mən sizi zəhmətini çəkmədiyiniz bir məhsulu biçməyə göndərdim. Başqaları zəhmət çəkdi, sizsə onların zəhmətindən bəhrələndiniz».
 4. «Etdiyim bütün əməlləri mənə söylədi» deyə şəhadət edən qadının sözünə görə o şəhərdən olan Samariyalıların bir çoxu İsaya iman etdi.
 5. Sonra Samariyalılar İsanın yanına gəlib Ondan xahiş etdilər ki, onların yanında qalsın. İsa da iki gün orada qaldı.
 1. Even now the reaper draws his wages, even now he harvests the crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together.
 2. Thus the saying 'One sows and another reaps' is true.
 3. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor."
 4. Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony, "He told me everything I ever did."
 5. So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed two days.
 
 
 1. Daha çox adam da İsanın sözünə görə iman etdi.
 2. Onlar qadına deyirdilər: «Biz artıq sənin sözlərinə görə iman etmirik, elə özümüz də eşidib bildik ki, həqiqətən, dünyanın Xilaskarı Budur».
 3. İsa iki gündən sonra oranı tərk edib Qalileyaya tərəf yola düşdü.
 4. Çünki peyğəmbərin öz yurdunda hörməti olmadığı barədə İsa Özü bir vaxt şəhadət etmişdi.
 5. İndi Qalileyaya gələndə Qalileyalılar Onu qəbul etdi, çünki onlar da bayram zamanı Yerusəlimə gəlib Onun orada etdiyi hər şeyi görmüşdülər.
 1. And because of his words many more became believers.
 2. They said to the woman, "We no longer believe just because of what you said; now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world."
 3. After the two days he left for Galilee.
 4. (Now Jesus himself had pointed out that a prophet has no honor in his own country.)
 5. When he arrived in Galilee, the Galileans welcomed him. They had seen all that he had done in Jerusalem at the Passover Feast, for they also had been there.
 
 
 1. Beləcə İsa suyu şəraba çevirdiyi Qalileyanın Qana kəndinə yenə gəldi. Kefernahumda hökmdarın bir məmuru var idi. Onun oğlu xəstələnmişdi.
 2. O, İsanın Yəhudeyadan Qalileyaya gəldiyini eşidib yanına getdi və Ondan xahiş etdi ki, gəlib oğlunu sağaltsın, çünki oğlu ölüm ayağında idi.
 3. Onda İsa ona dedi: «Siz əlamətlər və xariqələr görməyincə iman etməyəcəksiniz».
 4. Hökmdarın məmuru Ona dedi: «Ağa, uşağım ölməzdən qabaq gəl!»
 5. İsa ona «get, oğlun sağ-salamatdır» dedi. O adam da İsanın sözünə inanıb getdi.
 1. Once more he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum.
 2. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death.
 3. "Unless you people see miraculous signs and wonders," Jesus told him, "you will never believe."
 4. The royal official said, "Sir, come down before my child dies."
 5. Jesus replied, "You may go. Your son will live." The man took Jesus at his word and departed.
 
 
 1. Evə gələrkən qulları onu qarşılayaraq oğlunun sağ-salamat olduğunu söylədilər.
 2. Oğlunun nə vaxt yaxşılaşdığını qullarından soruşdu, onlar da dedilər: «Dünən yeddinci saatda qızdırması düşdü».
 3. O zaman ata başa düşdü ki, İsa elə həmin vaxt ona «oğlun sağ-salamatdır» demişdi. Onda özü də, bütün ev əhli də İsaya iman etdi.
 4. Bu, İsanın göstərdiyi ikinci əlamət idi. Onu Yəhudeyadan Qalileyaya gələndə etmişdi.
 1. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living.
 2. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, "The fever left him yesterday at the seventh hour."
 3. Then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, "Your son will live." So he and all his household believed.
 4. This was the second miraculous sign that Jesus performed, having come from Judea to Galilee.
 
   
  irəli  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  . . . 21   qeri  

Fəsil   Kitablar
[Yh 3: 16] Çünki Allah dünyanı o qədər sevdi ki, vahid Oğlunu ona verdi; bunu etdi ki, Ona iman edən hər kəs həlak olmasın, əbədi həyata malik olsun.