ٱ HolyBible

| ۰ | ϵ | ߱ Simplified / Traditional |   
 
  | ѱ | | | Ǽ | | NIV | KJV | NASB | | Ϣ
  | ѱ | | | Ǽ | | NIV | KJV | NASB | | Ϣ
  
   
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  . . . 28     
  ۰   [font9]   ũ  
1 [Ϣ]   
 
 1. ƫԫ 裬 謹 ໪ ʪ覆ƣ ު 窨Ϫƪ飬
 2. ԪӪ˪ʪê ˣ ˪ê ٤Ϊ ߾쪿 ުǪΪȪ ȪȪ몷
 3. Ϊ ª 檭ƪ몳Ȫ ⦢ ˪ê ƪ ˪謹êƪӪ ުƣ ЪΪȪ ު쪿
 4. ˪ƪȪ ˪ ٤˪ʪê 뫵 ʪǣ ͪƪ謹 ڤƪ ݫ ֪ êƪ몬誤
 5. ʪ ϫ ⩪ Ы׫ƫ ⣪ ʪ ʪ ˪êƣ Ы׫ƫ ⣪Ǫ
 
 
 1. ƣ ުêȪ ê 裬 髨 Ϊ Ъ ʪΪϣ ʪΪǪ
 2. 쪿 Ѣ ϣ ݫ ª Ϊ˪ê ҪƪΪǪêƣ ʪ ڪǪϪʪ
 3. ʪ˪ ʪ ƣ 뫵 ޫ ϣ ΪϪƪުǣ 謹 ѪȪʪǪ
 4. 몤 ȣ ̸ƪ ߾죬 ʪƣ ̸ʪʪê
 5. ߾ê Ȫ 骬 ̸Īƪȣ ̸裬 ܪ 󷪿ժ Ѫ ΪЪ ءêƪ
 
 
 1. ê Ѫ裬 ʪ 檤 ءêƪΪ ʪ ߾쪿 ϣ ߾ê Ϊ򪢪ʪ ̸Ϊ Ҫ ƪǣ ުǪ˪ʪǪ
 2. 쪫 ϣ Ȫ ߣ ê 뫵 ê ߣ 뫵 Ϊ ɪƪ ΪȪ˪룮
 3. ϣ Ү êƣ ժުêƪ ߾ ˪ê Ѫϣ ګƫ ϫ 䫳 ǫ ԫ ȫޫ Ыȫޫ ޫ ѫ 䫳 ڪ 䫳 ȪǪê
 4. Ϫߪʣ Ѫ ٽ ޫ ˣ 請ƣ Ҫ ѷ򪷪ƪ
 5. Ϊ ٣Ъ Ѣ ӥȪʪê ުêƪ ګƫ Ϫ ءê ê
 
 
 1. 裬 ڪ ⢪Ӫ˪ʪê ˪Īƪϣ ӫ ϢȪ 몷 稪ϣ ʪЪʪʪê
 2. Ϫ謹 ʥ죬 ⣪êƪ Ǫê
 3. ƪǣ ᶪ ⢪ 쪿 تުêު ժƣ ٪ު 骫 ڪ ֮ Ϫ謹ߪ ׵ ƪުê
 4. ƣ 뫵 Ū 謹꣬ ǣ ᶪ ު Ъ誦˪ʪê Ȫ Ǫ룮
 5. ˣ ݧ ت ƪ裬 ˪ϪҪȪ ʪʪ ƪ꣬ ު Ūϣ ۪ 骻 ȪȪǪ룮
 
 
 1. 缾ǣ 謹 ˪檭쪿 Ѣ飬
 2. ʪ ϫ Ы׫ƫ 㷪ުêƣ 謹 ߾쪿 ުǣ 謹 Ѫ ˪ ѪΪ 쪫ҪȪꪬ 謹 ʥê Ѫ˪ʪͪЪʪʪ
 3. Ҫϣ Ы뫵 Ъ죬 ު ٣ 櫹 Ȫ 諻 ȣ ޫëƫ ȪΪժ ءƣ
 4. ѷê ê ٪ƪ Ѫ Ǫ 裮 ΪժΪΪɪ Ԫǣ
 5. ⪫ ժƣ ª ٪Ȫ êΪȪ ͩʪު ƪ
 
 
 1. 쪫飬 ժΪ˪ ڪȪ ޫëƫ תêΪǣ Ѫ Ѫ ʥ몳Ȫ˪ʪê
 
   
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  . . . 28     

  뿪
Ʈ / ѱ/ /
۱ ܹ Ѽȸ ̸, ()Ǿμȸ ITȸ
ܹ Ѽȸ ް Ͽ.

Ʈ ϴ ۱ û
Ͼۿ Ʈ  /ᵵ մϴ..
Ź 帳ϴ.

< : holybible.orkr@gmail.com >