ٱ HolyBible
| NIV | KJV | NASB | ۰ | ϵ | ߱ Simplified / ߱ Traditional |   
 
  | ѱ | | | Ǽ | | NIV | KJV | NASB | | Ϣ
  | ѱ | | | Ǽ | | NIV | KJV | NASB | | Ϣ
  ۰   [font 9pt]   ũ   
365 ϵ 3 26 (1)

 

μ 29:1-30:16

ϳԲ 7 1Ͽ , 10Ͽ Ϸ 縦 帱 ̽󿤿 ϼ̴. 15Ͽ ʸ 7 ߿ տ ⸦ ų ϼ, Ⱓ 帱 ȿ ڼ ̴ּ.
 
  (29:1-29:40)    
 
 1. Ū˪ϣ Ū ˪ʪ ᡪʪ ҪʪЪʪʪ ʪϪɪ 浪 ⪷ƪϪʪʪ 򪢪ʪ˪Ȫê ë ٰ骵 ȪʪЪʪʪ
 2. ʪϣ تΪʪΪȪƣ Ϊ˪ ʪ 崪 飬 飬 ᨪ ߿Ϊʪ ꩪ 򪵪ʪ
 3. ˪Ī ڪΪ ڪȪƪϣ 誼 Ϫ ˪Ī ª ߲ ˪Ī ª Ȫ룮
 4. Ϫ˪ϣ ˪Ī ª Ȫ룮
 5. ʪ Ϊ˪ϣ ΪΪ˪Ȫƣ ꩪ䪮 Ȫ룮
 1. Ҫ Ū ˪ ᡪʪ Ҫ ʪ ⪷ƪϪʪʪ ު ٰ骹 Ǫ룮
 2. ʪϣ 崪 飬 ߿ ᨪ ת ̪ ڪȪ ˪ ŪȪ룮
 3. ˪Īƣ ڪ ̪ ڪȪ 誼 ߾ ª ߲ ի ˪Ī ª ի
 4. ˪Īƪϣ ˪Ī ª ի 򪵪룮
 5. ު ߣ ̪ ڪȪ ʪΪ Ҫ
 1. ϣ Ҫ˪ Ϊ˪Ȫ ڪΪ ڪ Ϊ˪Ȫ ڪΪ ڪ ӣ ˪Ī 񼪮Ϊ ڪ ʪ ʪΪȪƪ ت ˪몵 ڪΪΪǪ룮
 2. Ū ˪ϣ ʪ ᡪʪ Ҫ ʪЪʪʪ ɪ ⪷ƪϪʪʪ
 3. ʪϣ تΪʪΪȪƣ Ϊ˪ ʪ 崪 飬 飬 ᨪ ꩪ 򪵪ʪ Ϫʪ˪Ȫê ߿ΪʪΪǪʪЪʪʪ
 4. ˪Ī ڪΪ ڪȪƪϣ 誼 Ϫ ˪Ī ª ߲ ˪Ī ª Ȫ룮
 5. Ϫ˪ϣ ˪Ī ª Ȫ룮
 1. ʪϣ Ū˪ ת ̪ ڪ ڪ ̪ ڪ Ȫ ת ̪ ڪ ڪ ̪ ڪ ժ֪ɪ Ъ ̪ ڪΪ۪ˣ ߾ΪΪ ЮҪ êƪ ת䪷 ˪ ŪȪ룮
 2. Ҫ Ū ˪ ᡪʪ Ҫ ʪ 򪷣 ʪ ⪷ƪϪʪʪ
 3. ު 崪 飬 ᨪ ת ̪ ڪȪ ˪ ŪȪ룮 ߿ΪΪǪʪЪʪʪ
 4. ˪Īƣ ڪ ̪ ڪȪ 誼 ߾ ª ߲ ի ˪Ī ª ի
 5. ˪Īƪϣ ˪Ī ª ի 򪵪룮
 1. ΪΪ˪ ꩪ䪮 Ȫ룮 Ϊ ΪΪ˪ȣ Ϊ˪ ˪Ī ڪΪ ڪȣ ˪Ī 񼪮Ϊ ڪΪΪǪ룮
 2. Ū ˪ϣ ʪ ᡪʪ ҪʪЪʪʪ ɪ 浪 ⪷ƪϪʪʪ ʪ 檤ʪ
 3. ʪϣ تΪʪΪ ˪몵 ڪȪƣ Ϊ˪ ʪ 崪 ߲飬 飬 ᨪ ꩪ 򪵪ʪ ߿ΪʪΪǪʪЪʪʪ
 4. ˪Ī ڪΪ ڪȪƪϣ 誼 Ϫ ߲Ϊᣬ ˪Ī ª ߲ Ϊᣬ ˪Ī ª
 5. Ϊᣬ ˪Ī ª Ȫ룮
 1. ު ߣ ̪ ڪȪ룮 ϣ Ϊ ̪ ڪ Ȫ ת ̪ ڪ ڪ ̪ ڪ ժ֪ɪ Ъ ̪ ڪΪ۪˪룮
 2. Ҫ Ū ˪ ᡪʪ Ҫ ʪ ⪷ƪϪʪʪ 檤򪹪룮
 3. ʪϣ 崪 ߲飬 ᨪ ת ̪ ڪȪ ˪ ת䪷 ŪȪ룮 ߿ΪΪǪʪЪʪʪ
 4. ߲˪Īƪϣ ˪Ī ڪ ̪ ڪȪ 誼 ߾ ª ߲ ի ˪Īƪϣ ˪Ī ª ի
 5. ˪Īƪϣ ˪Ī ª ի 򪵪룮
 1. ΪΪ˪ ꩪ䪮 Ȫ룮 Ϊ˪ȣ ڪΪ ڪ 񼪮Ϊ ڪΪΪǪ룮
 2. ͪ˪ϣ 崪 飬 飬 ᨪ ߿Ϊʪ ꩪ 飬
 3. ڣ ϣ ϪΪΣ 쪾 ⦪ 몸 Ҫ쪿 ڪΪ ڪ 񼪮Ϊ ڪȪ룮
 4. ΪΪ˪ ꩪ䪮 Ȫ룮 Ϊ˪ȣ ڪΪ ڪ 񼪮Ϊ ڪΪΪǪ룮
 5. ߲ͪ˪ϣ 飬 飬 ᨪ ߿Ϊʪ ꩪ 飬
 1. ު ߣ ̪ ڪȪ룮 ϣ Ȫ ת ̪ ڪ ڪ ̪ ڪ ֪ɪ Ъ ̪ ڪΪ۪˪룮
 2. ͪ˪ϣ 崪 飬 ߿ ᨪ 򪵪
 3. ڣ ϣ ϪΪΪΪ˪Īƣ ЮҪ ڪ ̪ ڪȪ֪ɪ Ъ ̪ ڪ򪵪룮
 4. ު ߣ ̪ ڪȪ룮 ϣ Ȫ ת ̪ ڪ ڪ ̪ ڪ ժ֪ɪ Ъ ̪ ڪΪ۪˪룮
 5. ߲ͪ˪ϣ 飬 ߿ ᨪ 򪵪
 1. ڣ ϣ ϪΪΣ 쪾 ⦪ 몸 Ҫ쪿 ڪΪ ڪ 񼪮Ϊ ڪȪ룮
 2. ΪΪ˪ ꩪ䪮 Ȫ룮 Ϊ˪ȣ ڪΪ ڪ 񼪮Ϊ ڪΪΪǪ룮
 3. ͪ˪ϣ 飬 飬 ᨪ ߿Ϊʪ ꩪ 飬
 4. ڣ ϣ ϪΪΣ 쪾 ⦪ 몸 Ҫ쪿 ڪΪ ڪ 񼪮Ϊ ڪȪ룮
 5. ΪΪ˪ ꩪ䪮 Ȫ룮 Ϊ˪ȣ ڪΪ ڪ 񼪮Ϊ ڪΪΪǪ룮
 1. ڣ ϣ ϪΪΪΪ˪Īƣ ЮҪ ڪ ̪ ڪȪ֪ɪ Ъ ̪ ڪ򪵪룮
 2. ު ߣ ̪ ڪȪ룮 ϣ Ȫ ת ̪ ڪ ڪ ̪ ڪ ֪ɪ Ъ ̪ ڪΪ۪˪룮
 3. ͪ˪ϣ 飬 ߿ ᨪ 򪵪
 4. ڣ ϣ ϪΪΪΪ˪Īƣ ЮҪ ڪ ̪ ڪȪ֪ɪ Ъ ̪ ڪ򪵪룮
 5. ު ߣ ̪ ڪȪ룮 ϣ Ȫ ת ̪ ڪ ڪ ̪ ڪ ֪ɪ Ъ ̪ ڪΪ۪˪룮
 1. ͪ˪ϣ 飬 飬 ᨪ ߿Ϊʪ ꩪ 飬
 2. ڣ ϣ ϪΪΣ 쪾 ⦪ 몸 Ҫ쪿 ڪΪ ڪ 񼪮Ϊ ڪȪ룮
 3. ΪΪ˪ ꩪ䪮 Ȫ룮 Ϊ˪ȣ ڪΪ ڪ 񼪮Ϊ ڪΪΪǪ룮
 4. ׿ͪ˪ϣ 飬 飬 ᨪ ߿Ϊʪ ꩪ 飬
 5. ڣ ϣ ϪΪΣ 쪾 ⦪ 몸 Ҫ쪿 ڪΪ ڪ 񼪮Ϊ ڪȪ룮
 1. ͪ˪ϣ 飬 ߿ ᨪ 򪵪
 2. ڣ ϣ ϪΪΪΪ˪Īƣ ЮҪ ڪ ̪ ڪȪ֪ɪ Ъ ̪ ڪ򪵪룮
 3. ު ߣ ̪ ڪȪ룮 ϣ Ȫ ת ̪ ڪ ڪ ̪ ڪ ֪ɪ Ъ ̪ ڪΪ۪˪룮
 4. ׿ͪ˪ϣ 飬 ߿ ᨪ 򪵪
 5. ڣ ϣ ϪΪΪΪ˪Īƣ ЮҪ ڪ ̪ ڪȪ֪ɪ Ъ ̪ ڪ򪵪룮
 1. ΪΪ˪ ꩪ䪮 Ȫ룮 Ϊ˪ȣ ڪΪ ڪ 񼪮Ϊ ڪΪΪǪ룮
 2. ͪ˪ϣ 飬 飬 ᨪ ߿Ϊʪ ꩪ 飬
 3. ڣ ϣ ϪΪΣ 쪾 ⦪ 몸 Ҫ쪿 ڪΪ ڪ 񼪮Ϊ ڪȪ룮
 4. ΪΪ˪ ꩪ䪮 Ȫ룮 Ϊ˪ȣ ڪΪ ڪ 񼪮Ϊ ڪΪΪǪ룮
 5. ͪ˪ʪϪ ҪʪЪʪʪ ɪ 浪 ⪷ƪϪʪʪ
 1. ު ߣ ̪ ڪȪ룮 ϣ Ȫ ת ̪ ڪ ڪ ̪ ڪ ֪ɪ Ъ ̪ ڪΪ۪˪룮
 2. ͪ˪ϣ 飬 ߿ ᨪ 򪵪
 3. ڣ ϣ ϪΪΪΪ˪Īƣ ЮҪ ڪ ̪ ڪȪ֪ɪ Ъ ̪ ڪ򪵪룮
 4. ު ߣ ̪ ڪȪ룮 ϣ Ȫ ת ̪ ڪ ڪ ̪ ڪ ֪ɪ Ъ ̪ ڪΪ۪˪룮
 5. ͪ˪ϣ ᡪʪ ު Ҫ ʪ ⪷ƪϪʪʪ
 1. ʪϣ تΪʪΪ ˪몵 ڪȪƣ Ϊ˪ ʪ 飬 飬 ᨪ ߿Ϊʪ ꩪ 򪵪ʪ
 2. ڣ ϣ ϪΪΣ ڪΪ ڪ 񼪮Ϊ ڪȪϣ 쪾 ⦪ 몸 Ҫ룮
 3. ΪΪ˪ ꩪ䪮 Ȫ룮 Ϊ˪ȣ ڪΪ ڪ 񼪮Ϊ ڪΪΪǪ룮
 4. ʪ Ҫ쪿Ȫˣ ΪΪ ˪ʪЪʪʪ Ϫʪ ã ު Ǫ몵 ڪȪƪ Ϊ˪ ڪΪ ڪ 񼪮Ϊ ڪ Ϊ˪ ΪΪǪ룮
 5. ϣ 񫪬 ٤쪿Ȫ 髨 Ѫ ͱ
 1. ʪ 飬 ߿ ᨪ ת ̪ ڪȪ ˪ ת䪷 ŪȪ룮
 2. ڣ ϣ ϪΪΪΪ˪Īƣ ЮҪ ڪ ̪ ڪȪ֪ɪ Ъ ̪ ڪ򪵪룮
 3. ު ߣ ̪ ڪȪ룮 ϣ Ȫ ת ̪ ڪ ڪ ̪ ڪ ֪ɪ Ъ ̪ ڪΪ۪˪룮
 4. ߾ϣ ʪ ˪ΪǪ꣬ ػê ̪ ڪ ̪ ڪȪƪ ת ̪ ڪ ڪ ̪ ڪ ֪ɪ Ъ ̪ ڪ ̪ ڪȪ ܬΪΪǪ룮
 
  Է(30:1-30:16)    
 
 1. 髨 Ѫ ݻΪ骿 ͱ ê 񫪬 ٤쪿ȪǪ룮
 2. Ѫ⪷ ê򪷣 몤ϣ ڪӨ򪷪誦 ४򪹪ʪ飬 ΪȪЪ êƪϪʪʪ ٪ ª Ϣ 󪿪ȪΪȪ ʪЪʪʪ
 3. ⪷ ҳު 峪ƪʪȪǣ ݫ ʫ˪ ê򪷣 몤 ڪӨ򪹪 ꣬
 4. ݫ ҳ ã 몤ϣ ڪӨ ڤƣ ݫ ҳ ʪУ ҳΪ٪ƪ ê Ȫʪ룮 ҳ ڪӨ⪹٪ƣ ȪʪЪʪʪ
 5. ⪷ ݫ ڤ ҳ˪ תʪ飬 ҳ ã ުϣ ڪӨϪ٪ ȪʪЪʪʪ ҳ ݫ ҳ תΪǪ몫飬 ҳ 룮
 1. 񫪬 ٤쪿Ȫ꣬ 髨 Ѣ ͱ
 2. 髨 Ѣ ݻ ުê ϣ ٤쪿ȪǪ룮
 3. Ѫ ê ءƪ몫 ڪӨ ४򪹪ʪУ 稪 êƪϪʪʪ ٪ƣ Ϣ˪Ȫ꣬ ʪЪʪʪ
 4. ҳު 崪ƣ ݫ ʫ˪Ȫ ê ءƪ몫 ڪӨ ४򪹪ʪУ
 5. ݫ ê ڪӨ ४ ڤƪ⣬ ҳ ʪУ ҳ ê ڪӨ ४⪹٪ Ȫʪ룮
 1. ⪷ ҳ ª ã 몤ϣ ڪӨ򪹪Ϊ êȪ ު ˪êƪ몦˪ȪĪ ꣬
 2. ڤ ڤ ҳ ʪУ ҳ ê Ǫ룮 ҳ ڪӨ ǪʪЪʪʪ
 3. ⪷ ҳ ڤ ҳ תʪ飬 ϣ ҳƪ ê䣬 ڪӨ򪹪Ϊ êȪ ѥ몳Ȫ˪ʪ룮 ҳ 룮
 4. 檵쪿 ҳ êǣ ڪӨ򪹪ΪϪ٪ ȪʪЪʪʪ
 5. ⪷ ҳ ʫ ê򪷣 몤ϣ ४ê ڪӨ򪹪 ꣬
 1. ݫ ڤ ˣ ת ꣬ ҳ ê ڪӨ ४⪹٪ Ȫʪ룮 ݫ ҳ תΪǪ몫飬 ҳ Ǫ
 2. ҳ ̿몳Ȫ˪ʪêȪ ԪȪ Ǫ몫 몤 Ϫߪ ڪӨ ४򪷪ƪʪУ
 3. ڤ ˣ ҳ ʪУ ҳ ê ڪӨ ४⪹٪ Ǫ룮
 4. ڤ ˣ ת ꣬ ϣ ҳ ءƪƪ ê Ϫߪ ڪӨ ४ ѥΪǪ몫飬 ҳ Ǫ
 5. 檵쪿 ҳ ã ٪ƪ ڪӨ ४ Ǫ룮
 1. ڤƣ ҳ 諸 ҳ תʪʪУ ҳ êϪ٪ Ȫʪ룮 ҳ ڪӨ⪹٪ ȪʪЪʪʪ
 2. ⪷ ΪȪ ڤ ˪ ѥƪުʪ飬 ê⣬ ڪӨ⣬ ҳ Ϣ 󪿪٪ƪΪȪ ȪʪЪʪʪ ҳ ѥΪǣ ҳ 룮
 3. ٪ƪ ê⣬ 몿 ڪӨ ४ߪʣ ҳ ˪몳ȪǪ ҳ ѥ몳ȪǪ룮
 4. 絛 ʪУ ҳΪ٪ƪ ã 몤ϣ ٪ƪ ڪӨ ˪룮 ڤ ҳ ʪêΪǣ Ϫ ˪ΪǪ룮
 5. ⪷ ڤ ѥƪުʪ飬 ҳ Ϥ ݶ
 1. ⪷ ʫ ê򪷣 몤 ڪӨ ४êƪȪ
 2. ڤƪ⣬ ҳ 諸 תʪ ꣬ ҳ ê ڪӨ ४⪹٪ Ȫʪ룮
 3. ڤ ˣ Ϫê ѥ ꣬ ê ڪӨ ४⣬ ҳ Ϣ˪Ȫϣ ٪ƪ Ȫʪ룮 ѥΪǪ몫飬 ҳ Ǫ
 4. ê ˪ ڪӨ ४Ϫ٪ƣ ҳ ˪⣬ ˪⪹몳ȪǪ룮
 5. ⪷ ҳ 諸 Φ ꣬ ءƪ ê ڪӨ ४򪹪٪ ȪΪǪ룮 ڤ ˣ ҳ ʪêǪ룮
 1. ߾ 񫪬 ٤쪿ƪǪêƣ Ȫ ݫ ݫ ʫ˪ު 峪ƪʪ ҦȪ μΪǪ룮
 1. ⪷ ڤ ˪ʪêƪ ѥ ꣬ ݶ
 
  (, 29:31)  ؼ Ģ 帮  
  (, 29:39)  糪 ܿ Ư ϳԲ ڿϿ 帮  

  - 3 26 -- μ -- -- -- -- ȭ -  


  뿪

Ʈ / ѱ/ /
۱ ܹ Ѽȸ ̸, Ȧ
ܹ Ѽȸ ް Ͽ.

Ʈ ϴ ۱ û
Ͼۿ Ʈ  /ᵵ մϴ..
Ź 帳ϴ.

< : holybible.orkr@gmail.com >