Ana Səhifə | Yarıdım

1. Boolean connectors

"*", "+", "-" -ları əsas Boolen connectors ilə istifadə olunur.
  • "*" : mənasında amma kimi iki sözünnan bərabər ğöstəsmək istədədikdə istifadə olunur. "*" :Yerdə qalanlar buraxılır mənəsı var. (nümunə:məlumat axtar)
  • "+" : OR mənasında iki sözdən bir söz ğöstərmək üçündür. (nümunə+axtar)
  • "-" : minus (müxtəlif mə'nalarda) mənasında birinci söz mövcuz olaraq, axırıncı məzumunusuz olmayaraq istədədikdə istifadə olunur. (nümunə:Kilsə+baku)

2. nəticə

  • Kitablar:nəticəsini kitabları basitəsilə ğöstəyirlər.
  • Bibliya:suallarından ən yaxın ayələri ğöstəyirlər.
Fəsil   Kitablar
[Yh 3: 16] Çünki Allah dünyanı o qədər sevdi ki, vahid Oğlunu ona verdi; bunu etdi ki, Ona iman edən hər kəs həlak olmasın, əbədi həyata malik olsun.